TOPO drogi GOLDEN LUNACY- nie ma „rażącego” zawyżenia trudności !

TOPO drogi Golden Lunacy , które tu publikujemy to dokument autoryzowany przez członków wyprawy weryfikacyjnej PZA, członków zespołu ds. GL przy PZA – Janusza Majera i Miłosza Jodłowskiego, oraz eksperta topograficznego Grzegorza Głazka jedynego członka ex-Kapituły Jedynki, który poprosił nas o materiały w celu wyjaśnienia sprawy.

Informacje na nim prezentowane były również konsultowane z autorką drogi sąsiedniej, Hidrofilia – Cecilię Buil, oraz nas autorów drogi Golden Lunacy.

Topo to stało się częścią oficjalnego Uzupełnienia Raportu GL opublikowanego na stronach PZA 19.11.2012, a wg relacji przedstawionego na WZD PZA (Walnym Zebraniu Delegatów PZA) 17.11.2012 w sobotę w Ustroniu kolo Wisły. Przedstawiali członkowie Zespołu PZA ds GL M Jodłowski i J Majer i kierownik wyprawy weryfikacyjnej M Księżak.  Co więcej – to ostateczne topo na zdjęciu i topo rysunkowe przed prezentacją w listopadzie, wg mojej wiedzy było formalnie pisemnie autoryzowane przez każdego z członków wyprawy weryfikacyjnej.

Jest to więc dokument zasadniczy.

Dlaczego nie jest starannie omawiany, a przy omawianiu drogi wciąż pojawia się wiele przymiotnikowych określeń ? Dlaczego Zarząd PZA podaje informacje sprzeczne z dokumentami ?  Dlaczego członkowie Zespołu ds GL przy PZA nawołując do rzetelności w relacjach nie poprawiają nieprawdziwych informacji topograficznych  jakie umieścili w swoim raporcie ?

To są pytania które musi sobie zadać każdy, kto próbuje zrozumieć o co chodzi w tzw. sprawie GL.

Porównanie przejścia ekipy „weryfikacyjnej” wysłanej przez PZA aby sprawdzać naszą drogę Golden Lunacy i danych przedstawionych przez nas – m.in w topo opublikowanym przed ta aferą w roku 2011 – pokazuje wyraźnie, że nie ma żadnego „rażącego ” zawyżenia trudności drogi, że dane jakie przekazaliśmy  w naszym topo w roku 2011 – były stosunkowo dokładne, długości wyciągów niemal się zgadzały, opis terenu także się zgadza.

Mimo to Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu podaje informacje niezgodne z danymi zebranymi przez własną wyprawę, na którą jak się okazuje wydano ponad 20 000 zł, z państwowych pieniędzy.

Ostatni komunikat Zarządu PZA podpisał m.in. P.Xięski, człowiek, o którego odsunięcie prosiliśmy już ponad rok temu, człowiek który podpisał liczne odbiegające od prawdy oskarżenia pod naszym adresem jako członek Kapituły Jedynki.

Oto różnice w wycenach  jakie faktycznie  stwierdziła wyprawa weryfikacyjna PZA ,w stosunku do naszych (autorów) szacunków. Wszystko to możecie wyczytać z TOPO:

1.VII na VI

2.V+ na IV+ („rażące” zawyżenie?)

 3.VIII+AF na VII+ 

 4.IV na III ( rażące? Wystarczy pójść 3 m w lewo lub prawo i masz taką różnicę.)

 5.V na IV+ ( rażące?)

 6.VII na VI+ (rażące?)

 Na jeszcze jednym wyciągu od wyprawa weryfikacyjna PZA od razu zaznaczyła, że nie wiadomo czy szliśmy tak samo.

Poprawcie mnie proszę, jeśli wykazano inne różnice? Oto „autoryzowane” TOPO  drogi wspinaczkowej Golden Lunacy  (po kliknięciu pełny rozmiar):

topo of Golden Lunacy route  mqaqarsuassia approved by polish association

W tworzeniu topo rysunkowego, poniższego, uczestniczyliśmy tylko (DK) w ograniczonym zakresie na początku, zaakcentowano nam, że jest to bardziej topo wyprawy 2012 niż wspólne opracowanie. Ostatecznej wersji nie konsultowano z nami, wiec nie możemy z góry autoryzować wszystkich podanych w nim informacji.

Widzimy, że w zakresie wspólnym z topo zdjęciowym raczej wszystko się zgadza. Pojawia się tylko jedna drobna uwaga, bardziej graficzna (kolorystyczna), co do drobiazgu spoza drogi: wycena V progu w kuluarze zejściowym  była podawana jedynie przez pana Zbigniewa Krośkiewicza, po wejściu w 2009 roku.

Z.K był oprowadzany przez nas po rejonie i miał pomagać w kręceniu filmu. My sami w roku wytyczenia drogi GL ( 2007)  nie wspinaliśmy się przez ten próg (wchodziliśmy tylko raz po linie poręczowej zostawionej podczas naszego pierwszego zejścia), i nigdy nie mówiliśmy nic o jego trudnościach (co nam kłamliwie przypisywano), ani tym bardziej nie podawaliśmy wyceny technicznej. To tylko taka drobna uwaga.

topo rysunkowe GL