Dokumenty i komentarze

Strona będzie uzupełniana sukcesywnie o nowe dokumenty i informacje.

  • WYGRALIŚMY PROCES PRZECIWKO OSZCZERCZEJ KSIĄŻCE I JEJ AUTORCE !!!
  • 2014 – otrzymaliśmy  dokument  potwierdzający  bezpośredni związek działań Kapituły Jedynki z wydaniem ksiażki p. Joanny Onoszko, od czago Kapituła publicznie się odżegnywała. Dla przypomnienia Kapituła używała fałszywych informacji  zawartych w tej książce jako pretekstu do odebrania nam nagrody. Jednocześnie materiały dokumentują faktyczny stan wiedzy i opinię Kapituły  o naszej drodze na Grenlandii w roku 2007. Zupełnie odbiega on od obrazu przedstawianego środowisku i mediom w roku 2011. Teraz mamy to na piśmie.