Aktualności

 

Strona będzie uzupełniana sukcesywnie o nowe dokumenty i informacje.

Pojawiać się będą w tym dziale.

  • 2014 – otrzymaliśmy  dokument  potwierdzający  bezpośredni związek działań Kapituły Jedynki z wydaniem ksiażki p. Joanny Onoszko, od czago Kapituła publicznie się odżegnywała. Dla przypomnienia Kapituła używała fałszywych informacji  zawartych w tej książce jako pretekstu do odebrania nam nagrody. Jednocześnie materiały dokumentują faktyczny stan wiedzy i opinię Kapituły  o naszej drodze na Grenlandii w roku 2007. Zupełnie odbiega on od obrazu przedstawianego środowisku i mediom (przez media) w roku 2011. Teraz mamy to na piśmie.
  • 29.08.2012, opublikowano raport PZA dot. naszej drogi. Oczyszcza nas z większości zarzutów…link w następnym wpisie.
Reklamy